Barn och smartphones

Smartphones har gjort det möjligt för föräldrar att enkelt dokumentera sitt barns utveckling. Och det är många vill dela bilderna på sina barn med familj och vänner. Men den teknologiska utvecklingen har också skapat nya frågor kring föräldraansvar och uppfostran – och smartphonens roll i ett barns liv debatteras ofta.

Barns mobilanvändande har länge varit en het potatis. Det forskas kring dess påverkan på den kognitiva utvecklingen, och den spatiala förmågan. Och flera gånger har oroliga föräldragrupper framfört en vilja om att förbjuda smartphones i skolan. Något som både beskrivits som teknofobi och legitimt skäl till oro. Oavsett vilken sida man står på väcker frågan starka känslor, kanske just för att det handlar om teknik som är relativt ny, och dess effekter ännu inte är helt kartlagda.

Föräldrar som delar

Men det är inte bara barns, utan också föräldrars, mobilanvändande som blivit föremål för diskussion. Det är kul att visa bilder på sitt barn. Men är det rätt dela bilderna i sociala medier utan barnets godkännande? Något som, tekniskt sett, strider mot barnkonventionen. De flesta föräldrar ser delandet som harmlöst:

28 procent lägger regelbundet upp bilder och videor på sina barn i sociala medier, utan att först fråga barnen… Bara en tiondel av föräldrarna totalt sett tycker det är olämpligt. – SR

Man brukar säga att den bästa kameran är den du alltid har med dig. Telefonen är något som de flesta har inom räckhåll under dygnets alla vakna timmar. En smartphone är därför oslagbar som verktyg för att fånga vardagen. Och att, med några enkla knapptryck, dela den med världen. Processen är blixtsnabb, och kanske är det därför extra viktigt att ibland stanna upp för ett ögonblick och fråga sig själv: är mitt barn verkligen okej med det här? Eller ännu bättre – att fråga barnet.