Bort med tandtrollen

Bort med tandtrollen

Att du borstar dina tänder varje morgon och kväll, och kanske till och med någon gång däremellan, är nog en självklarhet. Ändå är det lätt att slarva med barnens tandborstande, särskilt då barnet själv kanske inte är så medgörlig. Men som förälder har du ett ansvar att säkerställa god tandhälsa hos ditt barn, vilket endast kan uppnås med tidiga och noggranna tandborstningsrutiner.

Först och främst ska du se till att ha rätt produkter hemma. Samtidigt som du handlar tandkrämer från Dentway.se till dig själv för blekning och/eller vård av ilande tänder kan du klicka hem tandborstar och tandkrämer som kanske gör ditt barn mer villig att borsta tänderna morgon och kväll. På marknaden finns ett stort utbud av barnvänliga produkter. Fluorhalten i barntandkräm är dock anpassad för barnets behov, så du kan inte använda samma tandkräm som till dig själv.

Svenska barntänder allt sämre

Precis som Rikshandboken i barnhälsovård skriver är god tandhälsa en rättighet för alla barn. Som med allt annat med ditt barn ligger det här ansvaret på dig som förälder. Däremot finns gott stöd och bra hjälp att få via BVC och tandvårdsmottagningarna, dit ditt barn kommer kallas per automatik.

”Vid sju års ålder har svenska barn i genomsnitt en tand som är kariesangripen eller lagad”, skriver DN i ett reportage om att skicket på svenska barns mjölktänder kraftigt försämrats de senaste åren.

Gunilla Klingberg, professor i barntandvård vid Tandvårdshögskolan i Malmö, har i samma DN-artikel tre goda råd att ge den förälder som vill ge sitt barn bra förutsättningar för en god tandhälsa:

  • Borsta tänder morgon och kväll med fluortandkräm. Förälder behöver hjälpa yngre barn med tandborstningen.
  • Låt inte barn småäta – koncentrera ätandet till tre huvudmål och två mellanmål.
  • Drick gärna mellan målen, men låt då barnet dricka vatten. Att dricka sötade drycker (även mjölk och välling) innebär stor risk för tandangrepp.

Viktigt att upptäcka karies i tid

Mjölktänder är tunnare än de permanenta tänderna och därför extra känsliga för karies. Att upptäcka karies i tid är viktigt, eftersom symtom som tandvärk och inflammation kommer i ett sent stadium. Gå på alla tandläkarbesök ditt barn blir kallat till, för att kunna upptäcka kariesangrepp i tid. Och läs på – som med alla hälso- och sjukvårdsfrågor är det viktigt att sätta sig in själv. 1177 är en utmärkt källa till information om både din och ditt barns tandhälsa.