Lär dina barn om ansvar med akvariefiskar

Lär dina barn om ansvar med akvariefiskar

För dig som har barn kan det vara en bra idé att skaffa ett husdjur till familjen. Akvariefiskar är en av de bästa alternativen, då de är relativt lättskötta även för barn och inte tar så mycket plats i mindre hem som exempelvis en katt eller en hund gör. Dessutom kan du på detta vis lära dina barn om att ta ansvar för något levande och att bygga upp förmågan till att känna sympati.

Beroende på dina barns åldrar kan du ge dem olika avancerade uppgifter att ha hand om för att de ska lära sig om att ta ansvar. Ett bra exempel är att skaffa hem kvalitativt fiskfoder och ge dem i uppgift att mata fiskarna efter ett schema som ni har tagit fram tillsammans, då detta är något som de flesta barn oavsett ålder kan klara av – om inte annat så tillsammans med förälder eller ett äldre syskon. Du kan också med akvariefiskar hjälpa dina barn att bygga upp förmågan för sympati – fiskar har liksom andra djur känslor och är inte bara dekorationsobjekt.

Detta bör du tänka på

• Även om du ger dina barn något enkelt som utfodring i uppgift är det ändå du som ägare och vuxen som har det slutgiltiga ansvaret för att fiskarna får mat. De är levande varelser som måste behandlas med respekt, och om dina barn glömmer bort att mata dem måste du kunna stiga in och se till att det blir gjort.
• Det är inte heller bra att ge fiskarna för mycket mat, vilket kan vara bra att särskilt poängtera för dina barn så att de inte ger fiskarna mer än de behöver och därmed skadar dem istället.
• Det finns vissa krav som du måste uppfylla som ägare till akvariefiskar. I detta ingår till exempel att fiskarna får bo i ett tillräckligt stort akvarium, som anpassas i storlek efter hur många fiskar du har. Du bör i vilket fall enligt Jordbruksverket inte ha ett akvarium som rymmer mindre än 40 liter vatten.
• Det är bra att involvera barnen i akvariet, men se till att ni inte bara väljer ut fiskar som barnen tycker är fina, då det även är viktigt att fiskarna fungerar bra tillsammans.