Låt barnen leka ute

I dagsläget leker inte barn ute i samma utsträckning som de gjorde förr. Vi som växte upp under förra milleniet kan med enkelhet minnas frasen ”Gå ut och lek!” som vi ofta fick höra, och nog lekte vi ute alltid.

Men i dag leker barn inte ute lika mycket, dels beror det förmodligen på alla stillasittande aktiviteter som numera finns inomhus, till exempel dator- och tvspel, men också beror det nog på att föräldrar är mer beskyddande och vill vaka över sina barn, och inte låter den leka fritt utanför hemmet. Att föräldrar bryr sig om sina barns säkerhet är så klart ingenting negativt, men verkningarna av att barnen leker mindre utomhus är i allra högsta grad negativa då det kan leda till ökad fetma hos barn, enligt den här artikeln i Svenska Dagbladet.

Barns kondition i dag är 10 -15 procent sämre än för 20–30 år sedan. Olds fann att fetman ökat med 7 procent per årtionde och sammanlagt 20 procent på en generation.*

Barns sämre kondition orsakas av att barn i vardagen rör sig för lite och den spontana uteleken har ofta försvunnit. Tiden som man sitter stilla, till exempel framför TV:n, är dubbelt farlig eftersom man både är fysiskt inaktiv och dessutom ofta sätter i sig något extra mellanmål.

Detta är en utveckling som behöver förhindras. Se till att dina barn får leka ute, ge dem leksaker som passar för aktiv utomhuslek, till exempel i svart trampbil, en skateboard eller kanske en sparkcykel. Genom att uppmuntra aktiv lek utomhus ökar barnens kondition och allmänna hälsotillstånd, vilket ger dem en bättre chans att må bra och vara friska i framtiden. Och det är den bästa gåva ett barn kan få, mycket bättre än det senaste tv-spelet och en macka med nutella på.