Föräldraskapet, tiden och kulturen

I dag skriver vi om hur mycket svenskar jobbar övertid, något som gör att vi bryter mot barns rätt till tid med sina föräldrar, enligt FN, Unicef och Rädda barnen. Vad är för övrigt de tio barnrättsprinciperna och hur hör de samman med näringslivet på ett globalt sätt?

barn och mamma höstI en artikel i Svenska Dagbladet Näringsliv kan vi läsa om hur svenska barn faktiskt drabbas när företag i vårt land bryter mot FN-principer med okontrollerad övertid på arbetet som gör att barnen får allt mindre tid med sina föräldrar, som å sin sida är det viktigaste som finns för barnen.

Ja, det är inte så lätt att ta hand om småbarn och sin karriär på en och samma gång, det är nästintill omöjligt att få det att gå ihop utan en partner som ställer upp och förmåner från jobbet. Enligt artikeln är det bland andra Unicef som ju är FN:s organ vad gäller just frågor kring barnens rätt, som är tongivande i kraven på svenska företag. Det handlar om att svenskarnas övertid ökar i omfattning och det gör att barnen inte får den tid som de behöver från sina föräldrar.

Om ens förälder är så stressad att den får utmattningssyndrom, depression eller alkoholproblem, hur drabbar inte det en själv som litet barn? Ganska mycket skulle nog många säga. Sedan skiljer sig även synen på föräldraskap länder emellan, i vissa länder uppfostras barn mer auktoritärt, i Sverige är det mer normer kring hur kärnfamiljen ska se ut och vara, med betoning på individens rätt och jämställdhet mellan föräldrarna. Mer om detta kan man läsa om i en artikel som nyligen publicerades i tidningen DT. Där kan en vidare läsa om hur svårt det kan vara för nyanlända till ett annat land kan känna av en kulturchock när det kommer till just föräldraskap, något som de kan behöva stöd för att förstå.

De tio barnrättsprinciperna från FN:s Global Compact, Unicef och Rädda barnen, är som följer:

  • Ta ansvar för att respektera barnets rättigheter och förbinda sig till att främja mänskliga rättigheter för barn
  • Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsförbindelser
  • Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft samt föräldrar och vårdnadshavare
  • Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar
  • Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barnets rättigheter genom dem
  • Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barnets rättigheter
  • Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och till mark som förvärvas och används
  • Respektera och främja barnets rättigheter i säkerhetsarrangemang
  • Bidra till att skydda barn som drabbats av olyckor
  • Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter

Roligt att fota sina barn och bevara minnen för framtiden

Sedan när man väl har tid över och kan umgås med sina barn är det ju roligt att även hinna med och fota dessa, för att sedan framkalla digitala bilder, ordna med album och tavlor att hänga upp på väggen. De växer ju upp så fobarfotalopningrt så det är heligt värt att dokumentera så mycket en kan, utan att överdriva förstås.