Så blir separationen smidig

Så blir separationen smidig

Det är sällan enkelt att separera från någon som du delat livet med, speciellt inte om det finns gemensamma barn. Ur ett barns perspektiv är det bästa att försöka komma överens om vårdnaden. Det är även bra att försöka samarbeta i största möjligaste mån i alla avseenden för allas bästa.

Att separera eller skiljas är en stor händelse för alla inblandade inte minst för barn. Många föräldrar som har gemensamma barn som väljer att separera ställs inför många frågor. Det är utöver frågorna många begrepp som behöver hållas isär. Det kan vara en bra idé att söka hjälp, speciellt om du hamnar i en vårdnadstvist. Du kan få hjälp vid vårdnadstvist av en advokat som är specialiserad på familjerätt för att kunna lösa konflikten på bästa sätt. När en separation är ett faktum och barn är inblandade ska du som förälder tillsammans med den andre komma överens hur vårdnaden ska se ut. Barn kan bo växelvis och föräldrarna har då delad vårdnad eller kan barnet endast bo hos en förälder. När två föräldrar inte kan komma överens om detta uppstår det en vårdnadstvist. För att på enklast och smidigast sätt för att lösa en vårdnadstvist är det bra att ta hjälp av en oberoende part som en advokat eller jurist.

Tips för en smidig separation:

• Se alltid till barnens bästa.
• Sök professionell hjälp.
• Försök att komma överens för barnens bästa.
• Gå i samarbetssamtal eller familjerådgivning
• Stötta barnets relation till den andra föräldern.

Olika begrepp att ha koll på

Det förekommer en hel del olika begrepp när det kommer till barn och vårdnad. Det är inte sällan som begreppen blandas ihop. Vårdnad handlar om vem som har bestämmanderätten för barnet ur ett juridiskt perspektiv. Om två föräldrar har gemensam vårdnad innebär det att föräldrarna tillsammans ska fatta alla beslut gällande barnet tillsammans. Det kan handla om saker som sjukvård, pass och skola. Om en förälder har ensam vårdnad är det denne föräldern som tar alla beslut rörande barnet. Ett barn kan bo växelvis hos sina föräldrar och det innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. Om ett barn bor hos en förälder har barnet rätt till umgänge med den andre föräldern. Ingen situation är den andre lik och vid en separation är det viktigt att göra det som är bäst för barnet eller barnen. Det är alltid bra att försöka låta barnet få prata om vad hen har för tankar kring situationen.

Undvik vårdnadstvist för barnets bästa

En vårdnadstvist tär oftast mest på det inblandade barnen eller barnet. Barn mår inte bra av mycket bråk och konflikter. Det är därför bra att försöka undvika konflikter i största möjligaste mån för barnens bästa. En vårdnadstvist som går till domstol tar mycket kraft och energi för alla parter. Innan en process i en domstol påbörjas är det bra att försöka hitta en lösning tillsammans. Det finns bra samtalsstöd att få via kommunen för att kunna upprätta ett bra samarbete. För ett barns bästa är det fördelaktigaste att föräldrarna kan lösa vårdnadsfrågan innan domstol. En domstolsprocess tar vid när en ansökan om stämning inkommer till tingsrätten.