Få sömnen att fungera för de små

Att sömnen är viktig för människors välbefinnande råder det ingen tvekan om. Studier har visat på att dålig sömn under uppväxten kan vara en av de bidragande faktorerna till både lägre IQ och fetma.

Att kunna sova gott är helt enkelt viktigt. Som förälder kan man därför tänka på att köpa en bra juniorsäng, för att ge ens barn de rätta förutsättningarna. Många vet säkert vad som i övrigt gäller för att vi som vuxna ska kunna sova, även för små barn gäller samma grundläggande regler för att kunna somna lättare och sova bättre.

  • Är det för varm i rummet kommer det att vara svårt att somna, ett sovrum bör vara svalt och skönt.
  • Mörker är bra för att kunna signalera till kroppen och hjärnan att det är dags att sova.
  • Även barn behöver varva ner innan det är dags att lägga sig. Nervarvingen blir ett sätt för kroppen att koppla av och kunna samla ihop sig.

Sömnen för de vuxna då?

Det är naturligtvis inte bara för barn som sömnen är avgörande. Vikten av sömn varierar genom livets olika skeden, och ibland tenderar vi att vara mer beroende av den än annars.  Även för studenter, där man ständigt är van vid att aktivera sin hjärna, är sömnen av stor vikt. För studenter på högre nivåer kan det vara bra att komma ihåg punkter som att alkohol försämrar kvaliteten av sömnen avsevärt.  Att ligga och oroa sig över studieresultat och tentor är ytterligare ett sätt att försämra kvaliteten och kvantiteten av sömnen. Vi sover nämligen bäst när vi har våra tankar samlade och uppklarade. Ett bra sätt att kunna slappna av är att skriva ner alla de saker man oroar sig för på ett papper, och ta tag i det nästa dag istället när man har fått sova.